Quán Thế Âm Bồ Tát

2.000.000

Tượng Trầm nguyên khối
Phôi : Tốc vi sinh lâu năm.
Kích Thước : tùy chọn

Danh mục: Từ khóa: