3.000.000

Trang sức

Dây Hạt Tròn

3.000.000

Trang sức

Dây Lu Thống

4.500.000

Trang sức

Dây Lu Thống

900.000
4.000.000
1.500.000
2.000.000
1.200.000

Trang sức

DÂY TRÒN 10li

2.500.000

Trang sức

Dây Trúc

3.500.000

Trang sức

Dây Trúc

3.500.000