Dây Trầm 108 hạt

1.200.000

Phôi : Tốc Tự Nhiên Tiên Phước-Quảng Nam
Kích thước hạt : 6 milimet

Danh mục: