DÂY TRÒN 10li

2.500.000

Dây Tốc Tròn
Phôi : Tốc Kiến Tiên Phước-Quảng Nam
Kích Thước : 10 milimet

Danh mục: