Quán Thế Âm Bồ Tát

7.000.000

Phôi : Tốc vi sinh lâu năm nguyên khối
Kích Thước :